Informasjon om koronaforebyggende tiltak

Kilden_favicon
Bilde av Kilden Senter

Hei alle sammen!

Vi vet at dere er like opptatt av sikkerhet som det vi er. Felles for oss alle er at vi kjenner noen som er ekstra urolige, fordi det kan få alvorlige konsekvenser om de blir smittet av viruset. La oss stå sammen og gjøre en ekstra innsats for alle dem som er i faresonen.

Hva gjør senteret for å forebygge smitte?

På senteret er det viktig for oss å ivareta sikkerheten til våre kunder og ansatte. Vi følger situasjonen nøye og følger helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Ekstra tiltak er satt inn for å forebygge smitte. Ved alle innganger og på toalettene våre finner du anti-bac dispensere. Vi har stengt av alle automatiske håndtørkere, og har gått over til å bruke tørkepapir. I tillegg så har vi intensivert rengjøringen av alle berøringspunkter på senteret. Butikkene har også egne tiltak med blant annet økt vask av berøringspunkter.

Hvordan kan du som kunde bidra?

Vi oppfordrer alle våre besøkende til å være ekstra påpasselige med god håndhygiene i disse dager. I tillegg til å holde 2 meters avstand til dem rundt deg. Bruk tørkepapir eller armkroken om du skal nyse. Unngå å ta på varer du ikke skal kjøpe og betal gjerne med kontaktløs betaling der det er mulig (Vipps og tæp der du holder bankkortet mot terminalen).

Midlertidige åpningstider

Fra og med fredag 13.mars vil Kilden Senter ha midlertidige åpningstider. Les mer om det her: https://kilden-senter.no/midlertidige-apningstider/

La oss bry oss om hverandre, hjelpe hverandre og stå sammen❤

Takk!

Vi går tilbake til ordinære åpningstider mandag 20.april